De woongroep heeft een bestuur van 3 leden die om de 2 jaar rouleren.

Op dit moment wordt het bestuur gevormd door:

Eric Besseling - voorzitter/penningmeester

F. Tausk - secretaris

Marijke Stuart - coördinator nieuwe leden

 

Wij zijn een vereniging en als zodanig ingeschreven bij de KvK

De woongroep is lid van de LVGO (Landelijke Vereniging Groepswonen Ouderen) www.lvgo.nl

Wij zijn tevens ingeschreven bij het ASW (Amsterdams Steunpunt Wonen) www.steunpuntwonen.nl

 


Deze site is gemaakt met Webklik.nl