WAT is ons uitgangspunt

 

Ons Huishoudelijk Reglement geeft de volgende definitie:

– de wens om bij het ouder worden een vertrouwde en veilige omgeving te creëren waarin de leden zelfstandig wonen en elkaar inspireren, hetgeen meer concreet inhoudt: solidariteit, goed nabuurschap en gedeelde interesses

– onder “goed nabuurschap” verstaan wij de zorg voor elkaar die door niet-professionelen kan worden gegeven, zonder de plicht tot mantelzorg

– een evenwichtig samenhang en continuïteit door opbouw in leeftijd en door affiniteit met en daadwerkelijke betrokkenheid bij het groepswonen

– een evenwichtige getalsverhouding mannen/vrouwen

– spreiding van taken en verantwoordelijkheden voor de dagelijkse gang van zaken van de woongroep.