HET bestuur

 

De woongroep heeft een bestuur van 3 leden die om de 2 jaar rouleren.

Op dit moment wordt het bestuur gevormd door:

Louis van Marissing – voorzitter/penningmeester

F. Tausk – secretaris

Marijke Stuart – coördinator nieuwe leden

 

Wij zijn een vereniging en als zodanig ingeschreven bij de KvK

De woongroep is lid van de LVGO (Landelijke Vereniging Groepswonen Ouderen) www.lvgo.nl